Anatolia Aero Design

Anatolia Aero Design, Eskişehir Teknik  Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla, Prof. Dr. Hikmet Karakoç danışmanlığında faaliyet gösteren bir insansız hava aracı tasarım ekibidir.

Anatolia Aero Design ekibinde yüksek lisans öğrencileri, ve lisans eğitiminin her basamağından öğrenciler yer almaktadır.

Anatolia Aero Design bünyesinde,

  • Ulusal ve uluslararası prestijli İHA tasarım ve uçuş yarışmalarına katılım gerçekleştirilir.
  • Ekipteki öğrencilerin tez projeleri TÜBİTAK lisans tez çağrılarıyla ilişkilendirilerek sektör destekli ARGE projeleri gerçekleştirilir.
  • Savunma Sanayi Müsteşarlığı çağrılarına danışman veya yüklenici olarak katılım gerçekleştirilir. Firmalara bu alanda destek sağlanır.
  • Üniversite içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri çerçevesinde ARGE projeleri gerçekleştirilir.
  • Ekip içerisindeki araştırma bilincinin geliştirilmesi amacıyla her öğrenci kendi ekip içi danışmanının verdiği konularda araştırma gerçekleştirerek çalışmasını ekibe sunar.
  • Ekip üyelerinin araştırma raporlarının derlenmesi ile model uçak ve İHA literatürüne ait kapsamlı bir veritabanı oluşturulmaktadır.
  • Gerçekleştirilen İHA tasarımları ve analiz çalışmaları lisansüstü öğrenciler tarafından ulusal ve uluslararası sempozyumlara bildiri, dergilere makale olarak gönderilmektedir.